Dịch covid có ảnh hưởng gì đến cuộc cách mạng 5G?

Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã và đang tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới, gây ra những tổn thương lớn cho sức khỏe người dân, kinh tế và các ngành công nghiệp khác nhau. Là một trong những vai trò quan trọng trong ngành truyền thông, 5G chắc chắn bị ảnh hưởng bởi dịch … Đọc tiếp Dịch covid có ảnh hưởng gì đến cuộc cách mạng 5G?