Du hành bằng tốc độ ánh sáng có thể hay không? điều gì sẽ xảy ra với bạn khi đó.

Nếu trong tương lai, con người thực sự chế tạo thành công một chiếc tàu không gian có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng, những người ngồi trên tàu sẽ thấy hiện tượng gì xảy ra? Trước những năm 1900, thế giới tin chắc vào quan điểm của Isaac Newton về vật thể … Đọc tiếp Du hành bằng tốc độ ánh sáng có thể hay không? điều gì sẽ xảy ra với bạn khi đó.