Lịch sử phát triển mạng di động 1G, 2G, 3G, 4G, 5G

Thế giới đã bước qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dưới nền tảng phát triển công nghệ mạng di động thế hệ thứ 5, hay còn gọi là 5G, vậy có khi nào bạn thắc mắc quá trình hình thành và phát triển của các thế hệ mạng 1G, 2G, 3G, 4G … Đọc tiếp Lịch sử phát triển mạng di động 1G, 2G, 3G, 4G, 5G