Lỗ đen không hề phát ra ánh sáng, vậy phải làm sao để phát hiện ra nó?

Không gian vũ trụ không thiếu những thế lực có thể tàn phá hành tinh nhỏ bé của chúng ta, từ những thiên thạch có khả năng phá hủy toàn bộ hệ sinh thái trên Trái Đất đến những vụ nổ siêu tân tinh có thể xé nát cả hành tinh, nhưng có một thứ … Đọc tiếp Lỗ đen không hề phát ra ánh sáng, vậy phải làm sao để phát hiện ra nó?