Nguyên lý hoạt động của điều hòa không khí

Ngày 17 tháng 7 năm 1902, Willis Carrier sáng tạo ra chiếc máy điều hoà không khí đầu tiên chạy bằng điện. Mở đường cho kỷ nguyên mới và nâng cao cao chất lượng sống cho con người. Điều hòa không khí hay máy lạnh là một thiết bị mà hầu như gia đình nào … Đọc tiếp Nguyên lý hoạt động của điều hòa không khí