Những phát minh vĩ đại – Phần 3: Đời sống Xã hội

1.Phát minh ra Lửa (năm 400.000 TCN): Phát minh đầu tiên đánh dấu bước tiến hóa của người hiện đại là tạo ra lửa. Trong khi những loài trước đó như Homo erectus tận dụng lửa do hỏa hoạn trong tự nhiên tạo ra, người hiện đại (Homo sapiens) bắt đầu tự tạo ra lửa. … Đọc tiếp Những phát minh vĩ đại – Phần 3: Đời sống Xã hội