Trí tuệ nhân tạo AI đã học cách điều khiển hành vi như nào ?

Một nghiên cứu mới đây cho thấy mức độ AI có thể xác định những hậu quả có thể xảy ra do các hành vi và thói quen của con người. Từ đó AI có thể tác động đến việc ra quyết định của con người. Nghe có vẻ sáo rỗng khi nói rằng AI … Đọc tiếp Trí tuệ nhân tạo AI đã học cách điều khiển hành vi như nào ?