Bộ ảnh hiếm: Việt Nam sau chiến tranh 1888 – 1990

Bộ ảnh “VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH” của phóng viên ảnh người Mỹ [Robert Nickelsberg] thực hiện ở một làng quê thuộc xã Khánh Phú (Theo tác giả thuộc tỉnh Nam Định) từ năm 1988 ~1990. Sau khi ông được cấp phép từ các cấp chính quyền tác giả được sống cùng một gia đình … Đọc tiếp Bộ ảnh hiếm: Việt Nam sau chiến tranh 1888 – 1990