Các chặng đường phát triển của máy vi tính

Máy vi tính hay máy tính cá nhân ra đời cũng như bao phát kiến khoa học khác, có cầu có cung. Tuy nhiên để có được thành tựu như ngày hôm nay là cả 1 chặng đường dài với ngành công nghệ nói chung và sự phát triển của những chiếc máy vi tính … Đọc tiếp Các chặng đường phát triển của máy vi tính