Chia sẻ kinh nghiệm tiếp đoàn thanh tra Thuế

Thanh tra, kiểm tra thuế là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra với các doanh nghiệp dù lớn dủ nhỏ, Việc thanh kiểm tra thuế giúp cơ quan quản lý thuế phát hiện các sai phạm của doanh nghiệp trong quá trình vận hành, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động đúng theo quy định … Đọc tiếp Chia sẻ kinh nghiệm tiếp đoàn thanh tra Thuế