Hiện tượng Trăng quầng, Trăng tán là gì? Chúng có ý nghĩa như thế nào?

Ông cha ta ngày trước thường “trông trời, trông đất, trông mây” để dự báo thời tiết. Và với những thứ “trên trời” thì Mặt Trăng và Mặt Trời rõ ràng là hai đối tượng dễ “trông” nhất. Có hai hiện tượng phổ biến liên quan đến Mặt Trăng, được ông cha ta đúc kết … Đọc tiếp Hiện tượng Trăng quầng, Trăng tán là gì? Chúng có ý nghĩa như thế nào?