Phân biệt thuật ngữ web: Trang web, website, web server, công cụ tìm kiếm

Có rất nhiều người thường bị nhầm lẫn giữa các thuật ngữ liên quan đến web như trang web, website, web server và công cụ tìm kiếm. Chính vì vậy nhiều khi sử dụng không chính xác. Để phân biệt các thuật ngữ trên, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của Biết Tuốt.  … Đọc tiếp Phân biệt thuật ngữ web: Trang web, website, web server, công cụ tìm kiếm