Tốc độ của máy tính và các yếu tố tác động đến nó

Hiệu suất hoạt động của từng bộ phận cấu thành nên máy tính có thể được đo bằng gigahertz và gigabyte, thế nhưng nhiều khi hiệu suất tổng thể của hệ thống không nhất thiết bằng chính xác tổng hiệu xuất của các bộ phận cấu thành. Việc tính toán tốc độ của máy tính … Đọc tiếp Tốc độ của máy tính và các yếu tố tác động đến nó