Truyện cười: Cảnh sát cũng “Tàng trữ hàng cấm”

Cảnh sát dừng xe một cô gái do vi phạm chạy quá tốc độ.

Cảnh sát: Chị đã chạy quá tốc độ cho phép và sau khi kiểm tra xe thì tôi phát hiện thêm chị có hai băng pháo ở trong xe, đề nghị chị ký vào biên bản và nộp phạt 2 tội.

Cô gái: Đó chỉ là băng pháo kỷ niệm, tôi mua để đó chứ không hề đốt mà.

– Tuy chị không đốt, nhưng chị tàng trữ hàng cấm là pháo cũng bị phạt.

– Sao lại thế được, tôi đâu có sử dụng chúng….

– Chị muốn trình bày thì về phường mà trình bày!!!!

– Bớ người ta! Hiếp dâm, hiếp dâmmmmmmm……

– Chị bị điên à? Thậm chí tôi còn chưa động vào người chị thì hiếp cái gì?

– Tuy Anh chưa hiếp nhưng trong người Anh có tàng trữ hàng cấm là dụng cụ hiếp dâm nên tôi phải kêu.

Tàng trữ
Cảnh sát tàng trữ hàng bị cấm
4.9/5 (10 Đánh giá)

Bài viết cùng chủ đề: