Sự thật thú vị

Cho đến 6 - 7 tháng tuổi, một đứa trẻ có thể thở và nuốt cùng lúc. Nhưng người lớn thì không

Bài chọn lọcXem thêm

InternetXem thêm

Công nghệXem thêm

Sự vật - Hiện tượngXem thêm

Tại sao? - Là gìXem thêm