Ép người lao động làm việc vào ngày 30/4 – 1/5 sẽ bị phạt nặng

Dịp nghỉ lễ dài 30/4 – 1/5 sẽ bắt đầu từ ngày thứ Sáu, người lao động cũng sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ Hai do 1 ngày lễ trùng vào cuối tuần. Do đó, trong dịp lễ sắp tới, nhiều người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ ngày 30/4 đến hết 3/5.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày lễ, tết, trong đó có ngày 30/4 và 1/5. Trường hợp doanh nghiệp bố trí người lao động đi làm vào những ngày này thì phải tính trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động.

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Ép người lao động làm việc vào ngày 30/4 - 1/5 sẽ bị phạt nặng

Theo Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ thì tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động được tính như sau: Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 300% x Số giờ làm thêm.

Ép người lao động làm việc vào ngày 30/4 - 1/5 sẽ bị phạt nặng

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động. Sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Nghỉ lễ là một trong những quyền lợi chính đáng của người lao động được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Nếu doanh nghiệp ép người lao động đi làm mà không được sự đồng ý của họ là vi phạm pháp luật và bị xử phạt theo quy định. Cụ thể, phạt tới 1 triệu đồng nếu vi phạm với 1 đến 10 người lao động; Phạt tới 3 triệu đồng nếu vi phạm với 11 đến 50 người lao động; Phạt tới 7 triệu đồng nếu vi phạm với 51 đến 100 người lao động; Phạt tới 10 triệu đồng nếu vi phạm với 101 đến 300 người lao động; Phạt tới 15 triệu đồng nếu vi phạm với 301 người lao động trở lên; Phạt tới 50 triệu đồng nếu buộc người lao động làm thêm giờ vượt quá 12 giờ/ngày.

Bên cạnh đó, theo Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp buộc người lao động làm thêm giờ vượt quá 12 giờ/ngày trong những ngày lễ còn bị đình chỉ hoạt động từ 1-3 tháng.

Theo: VTV

5/5 (10 Đánh giá)

Bài viết cùng chủ đề: