Phát triển thương hiệu và phát triển doanh nghiệp khác nhau điểm gì?

 Các doanh nghiệp hiện nay tập trung rất nhiều vào việc phát triển thương hiệu của họ cũng như tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp. Việc phát triển thương hiệu và phát triển doanh nghiệp thường đi đôi với nhau – nhưng có một số điểm khác biệt nhất định.

Điểm khác nhau giữa phát triển thương hiệu và phát triển doanh nghiệp

Một thương hiệu thường có thể tồn tại độc lập với các doanh nghiệp, chúng hoạt động dưới sự bảo trợ của doanh nghiệp đó. Bạn có thể có nhiều doanh nghiệp hoặc công ty dưới một thương hiệu. Thương hiệu là một biểu hiện rộng hơn về doanh nghiệp của bạn, đó là hình ảnh hoặc bản sắc đằng sau doanh nghiệp của bạn, công ty của bạn, cộng đồng của bạn.

Phát triển
Phát triển doanh nghiệp và thương hiệu cần đi đôi với nhau

Bạn không thể mang thương hiệu ra khỏi bạn.

Doanh nghiệp của bạn có thể thất bại, nhưng một thương hiệu không hoạt động theo cách đó. Một thương hiệu chỉ thất bại nếu bạn không tìm được cộng đồng phù hợp và tiếp tục phát triển nó. Nếu nó không hiệu quả, bạn có thể chỉ cần thử chuyển hướng thương hiệu của mình hoặc thay đổi trọng tâm.

Nó không bao giờ có thể bị lấy đi khỏi bạn hoặc bị đánh cắp, bởi vì nó là sự thể hiện giá trị, quan điểm và mục tiêu của bạn chứ không phải là sự cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm vật chất. Doanh nghiệp của bạn có thể kết thúc vì lý do này hay lý do khác, nhưng thương hiệu của bạn có thể dễ dàng tồn tại lâu dài hơn thế.

thương hiệu
Thương hiệu là bộ mặt của cả một công ty

Thương hiệu là bộ mặt và tiếng nói của bất kỳ công ty nào tồn tại như một phần của nó. Vì vậy, theo nghĩa đó, một thương hiệu là một ý tưởng hơn là một vật phẩm hoặc thực thể hữu hình, và không ai có thể lấy ý tưởng từ bạn.

Và theo cách đó, việc phát triển thương hiệu trở nên quan trọng không kém trong bất kỳ dự án kinh doanh nào, nó cũng giống như phát triển chính công ty hoặc doanh nghiệp.

Phát triển thương hiệu quan trọng như phát triển doanh nghiệp

Khác nhau, nhưng đều rất quan trọng.  Là một doanh nhân, việc phát triển thương hiệu và kinh doanh đều quan trọng như nhau. Doanh nghiệp của bạn cho phép bạn giải quyết các nhu cầu trong cộng đồng mà thương hiệu của bạn tạo ra và thương hiệu của bạn cho phép bạn tiếp cận nhiều người hơn có nhu cầu mà doanh nghiệp của bạn có thể giúp họ giải quyết.

doanh nghiệp
Cần phát triển cả doanh nghiệp và thương hiệu để đạt năng suốt tối đa

Việc phát triển đồng thời cả hai tài sản này sẽ giúp bạn đạt được nhiều mục tiêu kinh doanh của mình hơn. Chắc chắn, những khái niệm hay tài sản này có thể hoạt động độc lập, nhưng những công ty thành công nhất có cộng đồng tận tâm và sự công nhận xung quanh thương hiệu của họ.

Vì vậy hãy dành thật nhiều thời gian để thiết lập và xây dựng, phát triển thương hiệu lẫn doanh nghiệp của bạn.

 

Xem thêm:

Khởi nghiệp – Thu hút nhân tài và những sai lầm cần tránh

Khởi nghiệp tìm người không kinh nghiệm – Đúng hay Sai?

5/5 (6 Đánh giá)

Bài viết cùng chủ đề: