Quyền tác giả là gì? Quyền tác giả gồm những quyền gì?

Quyền tác giả được phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới 1 hình thức, vật chất nhất định không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đăng kí hay chưa đăng kí, công bố hay chưa công bố. Vậy quyền tác gả là gì? quyền tác giả bao gồm những quyền gì? Bài viết dưới đây Biết Tuốt sẽ giải đáp các thắc mắc cho bạn.

Quyền tác giả là gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Hiểu rộng ra, quyền tác giả bao gồm những quyền cụ thể mà pháp luật trao cho tác giả hay chủ sở hữu của một tác phẩm về việc đặt tên tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Sao chép, điều chỉnh hay truyền tải, phổ biến tác phẩm đến với công chúng bằng và việc cho phép người khác tham gia vào quá trình khai thác tác phẩm.

quyền tác giả
quyền tác giả

Quyền tác giả gồm những quyền gì?

Quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền  nhân thân và quyền  tài sản

Quyền nhân thân

quyền nhân thân
quyền nhân thân

Quyền nhân thân của tác giả bảo gồm các quyền sau:

 • Đặt tên cho tác phẩm
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.
 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền tài sản

Quyền tài sản
Quyền tài sản

Quyền tài sản của tác giả bao gồm:

 •  Làm tác phẩm phái sinh.
 • Các tác phẩm biểu diễn trước công chúng.
 • Sao chép tác phẩm.
 • Phân phối, nhập bản gốc hoặc bản sao của tác phẩm.
 • Truyền đạt tác dụng đến công chúng bằng phương tiện trực tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử. Hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật thông tin nào khác.
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao điện ảnh, máy tính chương trình.

Lưu ý:

Tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có các quyền tài sản đối với tác phẩm mà mình là người sáng tác gồm: được hưởng nhuận bút; được hưởng thù lao khi tác phẩm được sử dụng; được nhận giải thưởng đối với tác phẩm mà mình là tác giả.

Chủ sở hữu không đồng thời là tác giả được hưởng lợi ích vật chất từ việc sử dụng tác phẩm dưới các hình thức xuất bản, tái bản, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, phát thanh, truyền hình, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, cho thuê.

Quyền tác giả là một trong số các đối tượng được Luật Sở hữu trí tuệ bảo vệ. Chủ động đăng ký quyền tác giả là cách thiết thực để cá nhân, tổ chức có được cơ sở pháp lý vững chắc, bảo vệ tài sản của mình.

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Giống như tất cả các lĩnh vực khác nhau của quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả ghi nhận công việc bảo vệ các sản phẩm của trí tuệ con người. Như vậy, những sản phẩm trí tuệ nào được bảo hộ dưới danh nghĩa các quyền của tác giả theo quy định của pháp luật?

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác.
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác là tác phẩm phải thể hiện bằng ngôn ngữ nói. Phải được định hình bên dưới một vật chất định hình.
 • Tác phẩm báo chí là tác phẩm có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh, bao gồm các thể loại: Phóng sự, Ghi nhanh. Các thể loại báo chí khác nhằm đăng, phát trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử…
 • Tác phẩm âm nhạc là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc, các ký tự âm nhạc khác. Được định hình trên bản ghi âm, ghi hình có hoặc không lời, không phụ thuộc vào việc trình diễn.
 • Tác phẩm sân khấu là tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật biểu diễn như: chèo, tuồng, cải lương…
 • Tác phẩm điện ảnh là tác phẩm được kết hợp hình ảnh hoặc không
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng
 • Tác phẩm nhiếp ảnh
 • Tác phẩm kiến trúc
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

Xem thêm:

YouTube Premium là gì? Có lợi ích gì? Phí đăng ký có đắt không?

Cách chèn biểu tượng đặc biệt vào bình luận Youtube

5/5 (10 Đánh giá)

Bài viết cùng chủ đề: